• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Αιγαίο, Κυκλάδες, Νήσος Νάξος
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Σταχτοτσικνιάς
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Οικοσύστημα λίμνης
Διόραμα Εκβολές
Διόραμα Ποτάμια

Φωτογραφία Σταχτοτσικνιά, Ardea cinerea. Ο σταχτοτσικνιάς είναι ο μεγαλύτερος ερωδιός της Ευρώπης. Φωλιάζει και ξεχειμωνιάζει στην Ελλάδα.