• Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Ψαλίδα
Χηνόμορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία σκίτσου αρσενικής Ψαλίδας, Anas acuta. Το σχήμα της ουράς του αρσενικού είναι χαρακτηριστικό για το είδος και σε αυτό οφείλεται το όνομά του.