• Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Χουλιαρόπαπια
Χηνόμορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία σκίτσου αρσενικής Χουλιαρόπαπιας, Anas clypeata. Είναι εντυπωσιακό πόσο αλλάζουν τα χρώματα των αρσενικών μέσα στο χειμώνα: από μια δυσδιάκριτη καφέ «μάζα» μετατρέπονται σε πολύχρωμα όμορφα πουλιά.