• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Νήσος Κρήτη
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Καστανιά
Φυτά
Φυτά
Οικοσύστημα καλλιεργειών

Φωτογραφία καρπών καστανιάς Castanea sativa, από την δυτική Κρήτη, Ελλάδα. Στην Κρήτη έχει πιθανότατα εισαχθεί στο παρελθόν, και σήμερα διάφορες ποικιλίες καλλιεργούνται για την παραγωγή κάστανου.