• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Μακεδονία, Καστοριά, Όρος Γράμμος
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Μικτό δάσος
Δάσος
Οικοσύστημα
Άλλα
Διόραμα Μικτό δάσος ηπειρωτικής Ελλάδας

Φωτογραφία από μικτό δάσος στο όρος Γράμμος, Ήπειρος.