• Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Πορφυροτσικνιάς
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία σκίτσου Πορφυροτσικνιά, Ardea purpurea.