• Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Μπεκάτσα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία σκίτσου Μπεκάτσας, Scolopax rusticola. Η μπεκάτσα ζει στα δάση, σε αντίθεση με τα συγγενικά της είδη (μπεκατσίνια) τα οποία είναι άμεσα συνδεδεμένα με την παρουσία του νερού.