• Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Κάργια
Στρουθιόµορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία σκίτσου Κάργιας, Corvus monedula, ενός πολύ κοινωνικού πουλιού και αρκετά θορυβώδους.