• Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Kαρακάξα
Στρουθιόµορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία σκίτσου Kαρακάξας, Pica pica. Ζει σε πολύ λίγα νησιά της Μεσογείου.