• Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Νανοβουτηχτάρι
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία σκίτσου Νανοβουτηχταριού, Tachybaptus ruficollis. Με αναπαραγωγικό φτέρωμα στα δεξιά και με μη αναπαραγωγικό στα αριστερά.