• Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Νανοσκαλίδρα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία σκίτσου Νανοσκαλίδρας, Calidris minuta.