• Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Λευκοτσικνιάς
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία σκίτσου Λευκοτσικνιά, Egretta garzetta. Είναι κοινός επισκέπτης μικρών υγροτόπων στα νησιά, όπου μερικές φορές διαχειμάζει.