• Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Κορμοράνος
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία σκίτσου Κορμοράνου, Phalacrocorax carbo.