• Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Κοκκινολαίμης
Στρουθιόµορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

ΦωτογραφίασκίτσουΚοκκινολαίμη, Erithacus rubecula.