• Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Γκισάρι
Χηνόμορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία σκίτσου ενός αρσενικού Γκισαριού, Aythya ferina.