• Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Μπεκατσίνι
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία σκίτσου Μπεκατσινιού, Gallinago gallinago. Με σώμα γεμάτο από γραμμώσεις και χρώματα απολύτως παρόμοια με αυτά των υγροτόπων, το μπεκατσίνι δύσκολα εντοπίζεται!