• Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Αλκυόνα
Κορακόµορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία σκίτσου Αλκυόνας, Alcedo atthis, που απαντά στο νότιο Αιγαίο το φθινόπωρο και το χειμώνα Αύγουστο-Φεβρουάριο) σε ακτές, λιμάνια και όχθες ποταμών.