• Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Τσαλαπετεινός
Κορακόµορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία σκίτσου Τσαλαπετεινού, Upupa epops. Ως τα μέσα της δεκαετίας του 1980 στην Κρήτη, ο Τσαλαπετεινός αποτελούσε λαθραίο, κυνηγετικό θήραμα,, με αποτέλεσμα οι πεδινοί πληθυσμοί του να είχαν πρόβλημα αναπαραγωγής, με λίγα ζευγάρια αναπαραγωγής να επιβιώνουν σε απομονωμένες θέσεις. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 άρχισε η ανάκαμψη των πληθυσμών και σήμερα είναι πλέον ένα αρκετά συχνό αναπαραγόμενο είδος σε δασικές, γεωργικές αλλά και ημιαστικές περιοχές της Κρήτης(Ελλάδα).