• Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Κότσυφας
Στρουθιόµορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία σκίτσου Κότσυφα, Turdus merula. Αρσενικό επάνω και θηλυκό κάτω.