• Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Τρυγόνι
Περιστερόμορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία σκίτσου του τρυγονιού, Streptopelia turtur, που μαζί με τα περιστέρια σχηματίζουν την οικογένεια των περιστεροειδών.