• Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Μαυρολαίμης
Στρουθιόµορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία σκίτσου Μαυρολαίμη, Saxicola rubicola.