• Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Κοκκινοκαλιακούδα
Στρουθιόµορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία σκίτσου Κοκκινοκαλιακούδας, Pyrrhocorax pyrrhocorax. Ζει στα ψηλά βουνά και φωλιάζει σε απρόσιτες κοιλότητες των γκρεμνών και σε βαθιά σπηλαιοβάραθρα.