• Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Μαυροτσιροβάκος
Στρουθιόµορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

ΦωτογραφίασκίτσουαρσενικούΜαυροτσιροβάκου, Sylvia melanocephala. Το αρσενικό διακρίνεται εύκολα από το μαύρο του κεφάλι και το κόκκινο δακτυλίδι γύρω από τα μάτια του.