• Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Όρνιο
Γύπας
Σκάρα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία σκίτσου Όρνιου, Gyps fulvus, του πιο κοινού γύπα της Κρήτης.