• Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Κίτσης
βραχοκιρκίνεζο
Ιερακόμορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία σκίτσου Βραχοκιρκίνεζου, Falco tinnunculus. Πολύ χαρακτηριστικό γεράκι των αγροτικών περιοχών αλλά και των βουνών και των μικρών νησιών. Τρέφεται με έντομα, σαύρες και σπανιότερα με μικρά θηλαστικά που πιάνει στο έδαφος.