• Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Πετρίτης
Ιερακόμορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία σκίτσου Πετρίτη, Falco peregrinus, του ταχύτερου πουλιού του κόσμου.