• Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Ψευταηδόνι
Στρουθιόµορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία σκίτσου Ψευταηδονιού, Cettia cetti. Μικρό εντομοφάγο είδος χαρακτηριστικό των υγροτόπων της Μεσογείου όπου είναι επιδημητικό.