• Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Γιδοβύζι
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία σκίτσου του πουλιού Γιδοβύζι, Caprimulgus europaeus.