• Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Πετροτουρλίδα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία σκίτσου Πετροτουρλίδας, Burhinus oedicnemus. Είναι πιο ενεργό τη νύχτα και γίνεται αντιληπτό από τη διαπεραστική φωνή του. Φωλιάζει στην Κρήτη, σε ορισμένα νησιά του Αιγαίου, στη Λευκάδα και σε αρκετές παράκτιες και χαμηλού υψομέτρου ηπειρωτικές περιοχές.