• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο, Εκβολή Καρτερού ποταμού
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Ιανουάριος 2006
Αμμοσφυριχτής
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία Αμμοσφυριχτή, Charadrius hiaticula. Τα άτομα του είδους που ξεχειμωνιάζουν ή περνάνε από την Ελλάδα προέρχονται από τους πληθυσμούς που αναπαράγονται στη ζώνη της Τούνδρας στη βορειοανατολική Ευρώπη.