• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Νήσος Κρήτη
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Λύκος της Λαδανιάς
Φυτά
Φυτά
Διόραμα Φρύγανα

Φωτογραφία Λύκου της Λαδανιάς, Cytinus hypocistis, που παρασιτεί στις ρίζες της Λαδανιάς. Ελλάδα. Τα φυτά αυτά δεν φωτοσυνθέτουν αλλά τρέφονται αποκλειστικά από τις τροφές που απομυζούν αποκλειστικά από τους ξενιστές τους (είδη του γένους Cistus και του γένους Halimium).