• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Λασίθι, Όρος Θρυπτή
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Οκτώβριος 2006
Κοκκινοκαλιακούδα
Στρουθιόµορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία Κοκκινοκαλιακούδας, Pyrrhocorax pyrrhocorax, σε πτήση. Ζει στα ψηλά βουνά αν και το χειμώνα κατεβαίνει και πιο χαμηλά. Σχηματίζει πολύβουα κοπάδια. Φωλιάζει σε απρόσιτες κοιλότητες των γκρεμνών και σε βαθιά σπηλαιοβάραθρα.