• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο, Λιμνοδεξαμενή Αμουργελών
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Νανοβουτηχτάρι
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία φωλιάς Νανοβουτηχταριού, Tachybaptus ruficollis. Η φωλιά των βουτηχταριών γίνεται πάνω στα επιπλέοντα φυτά και οι νεοσσοί κολυμπούν σχεδόν αμέσως μόλις βγουν από το αυγό.