• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Λασίθι, Λιμνοδεξαμενή Μπραμιανών
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Θαμνώδες Αλμυρίκι
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία του φυτού Θαμνώδες Αλμυρίκι, Tamarix parviflora στο φυσικό του περιβάλλον, στη λιμνοδεξαμενή Μπραμιανών, νομού Λασιθίου.