• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Χανιά, Εκβολές Περαστικού ποταμού
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Εκβολή ποταμού
Οικοσύστημα
Άλλα
Διόραμα Ακτές
Διόραμα Εκβολές

Εκβολή του ποταμού Περαστικού στη Γεωργιούπολη Χανίων, Κρήτη.