• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Χανιά, Φαλάσαρνα
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Οικοσύστημα
Άλλα
Διόραμα Ακτές
Οικοσύστημα αμμοθυνών

Φωτογραφία έλους στα Φαλάσαρνα Κρήτης.