• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Χανιά, Φαλάσαρνα
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Ακτές
Οικοσύστημα
Άλλα

Φωτογραφία ακτής στα Φαλάσαρνα Κρήτης.