• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Χανιά, Δελιανά
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Φαράγγι
Γεωλογικοί σχηματισμοί
Άλλα

Φωτογραφία της εισόδου ενός σπηλαίου στη δυτική Κρήτη.