• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Χανιά, Χανιά
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Καστανιά
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία καστανιάς, Castanea sativa, από την δυτική Κρήτη, Ελλάδα. Στην Κρήτη έχει πιθανότατα εισαχθεί στο παρελθόν, και σήμερα διάφορες ποικιλίες καλλιεργούνται για την παραγωγή κάστανου.