• Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Γυπαετός
Ιερακόμορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία σκίτσου των πουλιών Γυπαετός, Gypaetus barbatus, Ασπροπάρης, Neophron percnopterus, Όρνιο, Gyps fulvus και Μαυρόγυπας, Aegypius monachus. Σε ένα υγιές οικοσύστημα μπορεί να συνυπάρχουν και τα τέσσερα είδη γυπών. Οι Μαυρόγυπες, που έχουν ισχυρότερο ράμφος, τρώνε πρώτοι το ψοφίμι, σκίζοντας το σκληρό του δέρμα. Στη συνέχεια τα Όρνια τρώνε τους μαλακούς ιστούς και τα εντόσθια, ακολουθούν οι Ασπροπάρηδες, οι οποίοι με το μακρύ και λεπτό ράμφος τους τρώνε όλα τα υπολείμματα που δεν μπορούν να φάνε οι άλλοι γύπες. Τελευταίοι έρχονται οι Γυπαετοί που τρώνε τα κόκκαλα. Έτσι δεν μένει τίποτα από το ψοφίμι.