• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Αιγαίο, Δωδεκάνησα
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Αύγουστος 2005
Θαμνόφιδο
Ερπετά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία του μη δηλητηριώδους Θαμνόφιδου, Eirenis modestus. Τρέφεται κυρίως με αρθρόποδα αλλά και με μικρές σαύρες. Καθόλου επιθετικό φίδι και εντελώς ακίνδυνο.