• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Αιγαίο, Δωδεκάνησα
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Αύγουστος 2005
Θαμνόφιδο
Ερπετά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία Θαμνόφιδου Eirenis modestus, που είναι ένα μη δηλητηριώδες, καθόλου επιθετικό φίδι και εντελώς ακίνδυνο.