• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Λασίθι, Ξερόκαμπος
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Νάνος ιπποπόταμος
Αρτιοδάκτυλα
Θηλαστικά
Ζώα
Απολιθώματα

Φωτογραφία κάτω γνάθου της νάνας ενδημικής μορφής του ιπποπόταμου της Κρήτης στη θέση εύρεσης του, Ξηρόκαμπος Λασιθίου. Έχει διατηρηθεί ο δεξιός κλάδος της γνάθου.