• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Λασίθι, Ξερόκαμπος
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Νάνος ιπποπόταμος
Αρτιοδάκτυλα
Θηλαστικά
Ζώα
Απολιθώματα

Φωτογραφία σκελετικών στοιχείων της Νάνας ενδημικής μορφής του ιπποπόταμου της Κρήτης στη θέση εύρεσης τους, σε τομή. Διακρίνονται θωρακικός σπόνδυλος, πλευρό και κοπτήρας, Ξηρόκαμπος Λασιθίου.