• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Λασίθι, Αγία Φωτιά
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Δεκέμβριος 2005
Δεινοθήριο το γιγάντιο
Προβοσκιδωτά
Θηλαστικά
Ζώα
Απολιθώματα
Μέθοδος στο πεδίο

Φωτογραφία που δείχνει την προετοιμασία του χώρου ανασκαφής με σκαπτικά εργαλεία.