• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Χανιά, Χερσόνησος Ροδοπού
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Φεβρουάριος 2004
Κρητική κολισαύρα
Ερπετά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία Κρητικής Κολισαύρας, Podarcis cretensis, που είναι ενδημική της Κρήτης, Ελλάδα. Είναι μια μεσαίου μεγέθους σαύρα, που φτάνει τα 20 cm σε μήκος. Μεταξύ των πληθυσμών υπάρχουν διαφορές τόσο στο μέγεθος όσο και στους χρωματισμούς. Ζει σε θαμνώδεις περιοχές, προτιμώντας κατά κανόνα τα βράχια και τις ξερολιθιές. Τρέφεται με ποικιλία μικρών αρθροπόδων, σαλιγκάρια, αλλά και με μικρά σαμιαμίθια. Έχουν επίσης παρατηρηθεί πληθυσμοί που τρέφονται με νέκταρ.