• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Μακκί
Οικοσύστημα
Άλλα
Οικοσύστημα μακκί

Φωτογραφία από ψηλό μακκί στην Κρήτη.