• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο, Τσούτσουρος προς Εθιά
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Ασκόλυμπρος
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία του φυτού Ασκόλυμπρος, Scolymus hispanicus στο φυσικό του περιβάλλον, κοντά στο χωριό Τσούτσουρος, στο νομό Ηρακλείου.