• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Θράκη
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Κονάκι
Ερπετά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία Κονακιού, Anguis fragilis, που είναι μια κοινή σαύρα στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα ζει μόνο στις ηπειρωτικές περιοχές και στα νησιά του Ιονίου.