• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο, Πάρτιρα
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Τσαλαπετεινός
Κορακόµορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Θαμνότοπος Βαλκανίων
Διόραμα Δάσος οξιάς ηπειρωτικής Ελλάδας

Φωτογραφία Τσαλαπετεινού, Upupa epops. Ως τα μέσα της δεκαετίας του 1980 στην Κρήτη, ο Τσαλαπετεινός αποτελούσε λαθραίο, κυνηγετικό θήραμα, , με αποτέλεσμα οι πεδινοί πληθυσμοί του να είχαν πρόβλημα αναπαραγωγής, με.λίγα ζευγάρια αναπαραγωγής να επιβιώνουν σε απομονωμένες θέσεις. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 άρχισε η ανάκαμψη των πληθυσμών και σήμερα είναι πλέον ένα αρκετά συχνό αναπαραγόμενο είδος σε δασικές, γεωργικές αλλά και ημιαστικές περιοχές της Κρήτης(Ελλάδα).